Államilag elismert ITK Origó nyelvvizsga intézetünkben

Angol Nyelvvizsga

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozata alapján az Élő Nyelvek Szemináriuma 2000. 04. 19 óta az Idegennyelvi Továbbképző Központ AKKREDITÁLT VIZSGAHELYEKÉNT működik. Az államilag elismert ITK Origó nyelvvizsgára jelentkezni a központunkban lehet angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvekből az ügyeleti idő alatt: hétfő - péntek 10.00 - 18.00 óra között.
Központunk címe: 1053. Bp. Fejér György utca 8 - 10.

Nyelvvizsga Időpontok:

Januári vizsgákra 5 nyelvből angol, német, francia, olasz, spanyol 3 szinten jelentkezés. Jelentkezés: november

Márciusi vizsgákra (első héten) 5 nyelvből angol, német, francia, olasz, spanyol 3 szinten. Jelentkezés: január

Áprilisi vizsgákra angol, német alap, középfok. Jelentkezés: március

Június vizsgákra (első héten) 5 nyelvből angol, német, francia, olasz, spanyol 3 szinten. Jelentkezés: április

Nyári vizsgákra igény szerint

November vizsgákra (első héten) 5 nyelvből angol, német, francia, olasz, spanyol 3 szinten. Jelentkezés: szeptember

Kérjük, érdeklődjék a 317-9644-es telefonszámon a jelentkezés feltételeiről, az árakról, az esetleges változásokról.

A jelentkezés módja: a jelentkező a helyszínen jelentkezési lapot tölt ki és befizeti a vizsga díját

A vizsgatípusok:

B1, B2, C1 angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvvizsga tehető fokonként 3 típusban: A, B, és C.
Az A típus a beszédértést és a beszédkészséget méri, a B típus az íráskészséget és az olvasott szöveg értését méri szótár használatának engedélyével, valamint B2, C1 fokon 50 feladatból álló nyelvtani, lexikai teszt is a vizsga része szótár használata nélkül. A C típus ezeknek a vizsgáknak a kombinációja.

A sikeres nyelvvizsga minimum 60%-os teljesítést igényel.

1. A B1 (alapfokú) vizsga szóbeli része hallás utáni értés készségét mérő (labor) feladatot tartalmaz.
A feladatot felvezető és a megoldás utasító szövege magyar nyelvű, a megoldás azonban idegen nyelven történik.
Minden feladatlap két szöveget tartalmaz (dialógus és narratív szöveg), a feladat típusa pedig diszkrét pontos pl: igen-nem jelölés, szöveg kiegészítés, összepárosítás stb. lehet. A feladat hibátlan megoldása 10 pontot ér. A feladat megoldásának hossza a szövegindítástól az "ellenőrzésig" kb. 12-15 perc.
2. A B1 (alapfokú) vizsga írásbeli részében 2009. januártól lesz közvetítő készséget ellenőrző feladat. A feladatok száma nem változik.

1. Szövegértés
2. Közvetítő készség
3. Íráskészség

(A közvetítő készséget mérő feladat a középső feladatot váltja fel, ami eddig az olvasás-és íráskészséget mérő feladat volt)
2009. január 1-jétől a vizsgázók teljesítményének készségenként el kell érni a 40%-os teljesítési minimumot.

a) Szóbeli nyelvvizsgák

   Elérhető Teljesíményminimum
B1 szint: Beszédkészség 40 16
 Beszédértés2008
B2 szint:Beszédkészség5020
 Beszédértés2008
C1 szint:Beszédkészség5020
 Közvetítői készség1506
 Beszédértés2008

b) Írásbeli vizsgák

  ElérhetőTeljesíményminimum
B1 szint:Olvasáskészség4016
 Közvetítési készség2008
 Íráskészség4016
B2 szint 50 ütem teszt: 15nincs
 Közv.készség4016
 Íráskészség2008
 Olvasáskészség2510
C1 szint 50 ütem teszt 15nincs
 Közv.készség4016
 Íráskészség2008
 Olvasáskészség2510

ITK-Origó nyelvvizsga menete

B1:

A - szóbeli:

 1. Párbeszéd, interview
 2. képleírás
 3. szituáció

        hallás utáni teszt.

B - írásbeli:

három feladat: olvasáskészség, olvasás és íráskészség, íráskészség mérése: (100 p.) célnyelven formanyomtatványok kitöltése, felíratok, hirdetmények, étlapok, tájékoztatók, stb. magyar nyelven való visszaadása, képeslapok, üzenetek, stb. megírása célnyelven - szótárral

B2:

A - szóbeli:

 1. Párbeszéd, interview
 2. képleírás
 3. szituáció

Criteria: Communications, Vocabulary, Accuracy, Pronunciation, Comprehension, listening comprehension
Hallás utáni teszt: 1500n beszélt nyelvi szöveg hallgatása háromszor magnetofonról - magyar kérdésekre válasz

B - írásbeli:

1. 50 pont teszt - szótár nélkül 15 p.
2. 500n terjedelmű magyar szöveg fordítása célnyelvre25 p.
3. irányított fogalmazás (levél, véleménykifejtés, több téma) 17-20 sorban15 p.
4. szövegértés mérése: 1000-1200n szöveg fordítása magyarra25 p.
5.olvasáskészség mérése 1800-2000n szöveg célnyelven: kérdés-válasz magyarul20 p.


1. teszt hossza 30 perc, 2-5 tesztek 3 óra.

C1:

A - szóbeli:

 1. Párbeszéd, interview
 2. képleírás
 3. szituáció
 4. 400-500n magyar szöveg magnetofonról - szöveg ismertetése idegen nyelven

        Hallás utáni teszt: 1700n beszélt nyelvi szöveg hallgatása kétszer magnetofonról - magyar kérdésekre válasz

1. 50 pont teszt - szótár nélkül 15 p.
2. irányított fogalmazás (levél, véleménykifejtés, több téma) 20-22 sorban15 p.
3. 1700-1800n célnyelven szöveg tömörítése - magyar kérdések alapján25 p.
4. szövegértés mérése: 1500n szöveg fordítása magyarra25 p.
5. olvasáskészség mérése 2200-2400n szöveg célnyelven: kérdés-válasz magyarul 20 p.

1. teszt hossza 30 perc, 2-5 tesztek 4 óra

Intézetünk vizsgahely, így a felkészítés, a vizsgára jelentkezés és a vizsga hármas egységének lehetőségét nyújtjuk. Cégünk akkreditáltsága és a nagyszámú kiképzett vizsgáztató tanárunk biztosítéka a vizsgakövetelmények alapos ismeretének a felkészítés során.

Definíciók:
Egynyelvű nyelvvizsga négy készség mérése történik a vizsgán, a vizsgán nincs fordítás
Kétnyelvű nyelvvizsga öt készség mérése történik, a vizsgán van fordítás
Akkreditált nyelvvizsgahelyaz intézet maga szervezi, bonyolítja a vizsgáit és kiképzett, vizsgáztatói bizonyítvánnyal rendelkező tanári kara vizsgáztat a vizsgán
Bejelentett nyelvvizsgahelaz intézethez a vizsgaközponttól, vagy egy akkreditált vizsgahelytől szállnak ki a szakemberek és vizsgáztatnak

További információ cégünkről:

 • 1990: a City and Guilds PITMAN vizsgáit intézetünk vezette be és terjesztette el Magyarországon, majd 1992-ben a honosítási eljárás megszerzésével a vizsgákat államilag elismerhetővé tette. A vizsgák 2005-ig a második legnépszerűbb angol nyelvvizsgák voltak a magyar nyelvvizsga piacon.
 • 2000: intézetünk ITK Origó nyelvvizsgát nyújtó akkreditált vizsgahely lett angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvekből.
 • 2001: intézetünk akkreditált nemzetközileg ismert nyelvvizsgát nyújtó vizsgahely

 
Angol NyelvtanfolyamElérhetőségeinkAngol NyelvtanfolyamAdatvédelemOldaltérkép
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.